Показники компанії

Структура корисного вiдпуску власних споживачiв за 3 мiсяцi 2013 року

17 травня 2013

К.В. власних споживачiв

Промисловiсть

С/Г

ЖКХ

Мiсц.бюджет

Держ.бюджет

Непромисловi

Населення

653 974

79 493

31 705

42 173

31 887

19 876

77 440

371 400

Поділитись: