Показники компанії

Структура корисного вiдпуску власних споживачiв за 9 мiсяцiв 2013 року

01 листопада 2013

К.В. власних споживачiв

Промисловiсть

С/Г

ЖКХ

Мiсц.бюджет

Держ.бюджет

Непромисловi

Населення

1 618 547

220 867

79 247

106 939

63 054

43 857

213 439

891 144

Поділитись: