Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

09 лютого 2015

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130694

3. Місцезнаходження: 21050 Вінниця вул. 1-го Травня, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:(0432)52-50-59 (0432)52-50-11

5. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.voe.com.ua.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення : Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення  Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 06.02.2015 р. (протокол № 21  від 06.02.2015р.):

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Коломійця Олександра Ілліча, паспорт: серія НК номер 388225 виданий 19.08.1997 р. Ріпкинським РВ УМВС України у Чернігівській області, який перебував на цій посаді з 08.07.2013  року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Мягкова Антона Євгеновича,  який перебував на цій посаді з 26.12.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Пашкуди Олександра Петровича, паспорт: серія СН номер 453375 виданий 10.04.1997 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з 25.09.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Плюшка Юрія Петровича , паспорт: серія АА номер 195324 виданий 29.05.1996 р. Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, який перебував на цій посаді з  08.07.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  обрано  з 06.02.2015 р.  членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Кисленко Людмилу Миколаївну. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: начальник фінансово-економічного управління, в.о. Заступника голови правління з фінансових та економічних питань ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз"; економіст І категорії; начальник відділу економіки та ціноутворення; заступник начальника фінансово-економічного управління ПАТ "Запоріжгаз"; директор фінансовий ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Даниленка Сергія Валерійовича, паспорт: серія АА номер 425879 виданий 27.03.1997 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: директор СО "Замостянсьі ЕМ"  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".  Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Лапу Володимира Петровича, паспорт: серія НМ номер 104086 виданий 28.05.2002 р. Новозаводським ВМ УМВС Чернігівської області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: заступник начальника служби підстанцій Чернігівських магістральних електричних мереж ДП "НЕК Укренерго"; заступник начальника служби надійності та протиаварійної роботи ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; заступник головного інженера СО "Вінницькі високовольтні електричні мережі" ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; директор технічний ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Железнова Григорія Миколайовича, паспорт: серія АА номер 323341 виданий 23.08.1996 р. Замостянським РВ УМВС у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: начальник відділу капітального будівництва і перспективного розвитку  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; начальник управління капітального будівництва ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; заступник директора з КБІ - начальник управління; директор з капітального будівництва ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 Генеральний директор

 

 

 

А. Л.  Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 

 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 9.02.2015 р. 

 

Повiдомлення опублiковано

у № 10 Газети "Бюлетень. Цiннi папери України" 10.02.2015 р.

 
Поділитись: