Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

05 березня 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ :  00130694

3. Місцезнаходження : 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса :  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 03.03.2015 р.(протокол №1/2015 від 03.03.2015р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Компанії „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 23.04.2014 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  припинено повноваження члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 23.04.2014 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937, яка перебувала на цій посаді  з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Овденко  Галини Володимирівни, яка перебувала на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -   Малиніна Максима  Юрійовича, який перебував на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" - Шкура В’ячеслава Петровича, який перебував на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Попова  Сергія Андрійовича, який  перебував на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній.  Строк, на який призначено особу  - до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937. Строк, на який призначено особу -  до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Уманську Олену Петрівну, паспорт серія СО №735441, виданий 08.10.2008р.  Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: начальник  корпоративного відділу ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор  ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Куликову Людмилу Олексіївну, паспорт серія СО №555301, виданий 09.01.2001р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: провідний спеціаліст  корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент",  начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту  ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",  начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою  в статутному капіталі емітента  не володіє.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Машковцева Сергія Вячеславовича , паспорт серія СА №856812 виданий 12.09.1998р.  Хортицьким  РВ УМВС України в  Запорізькій області. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: головний юрисконсульт ТОВ "Компанія з управління активами  "Сварог Ессет Менеджмент",  головний юрисконсульт з питань корпоративного управління  ТОВ                "Енергетичний Стандарт (Україна)". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє .

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Терещука Олександра Олександровича , паспорт серія МЕ №680417, виданий 29.10.2005 р.  Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: головний юрисконсульт ТОВ КУА  "Сварог Ессет Менеджмент",  головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики  ТОВ " Енергетичний Стандарт (Україна)".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

ІІІ. Підпис

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

 

 

 

А.Л. Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

04 березня 2015 р.

(дата) 

 
Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   04.03.2015 р. 

Повiдомлення опублiковано

у № 40  Газети "Бюлетень. Цiннi папери України"  05.03.2015 р.

Поділитись: