Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

07 травня 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ :  00130694

3. Місцезнаходження : 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса :  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

 

    На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 30.04.2015 р.(протокол №2/2015 від 30.04.2015р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Компанії „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633, виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 03.03.2015 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  припинено повноваження члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 03.03.2015 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937, яка перебувала на цій посаді  з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Уманської Олени Петрівни, паспорт: серія СО № 735441, виданий 08.10.2008 р. Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві, яка перебувала на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Куликової Людмили Олексіївни, паспорт: серія СО № 555301, виданий 09.01.2001 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка перебувала на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Машковцева Сергія Вячеславовича, паспорт: серія СА № 856812, виданий 12.09.1998 р.  Хортицьким  РВ  УМВС України в Запорізькій області, який перебував на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Терещука Олександра Олександровича, паспорт: серія МЕ № 680417, виданий 29.10.2005 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження  Голови Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Петрикової Олени Анатоліївни, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Романенко Ольги Олегівни, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторової Світлани Олександрівни, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - юридичної особи - Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

- обрано  Голову  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633, виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

- обрано  члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 240712, виданий  27.10.2008 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу -  відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

- обрано  члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" , код ЄДРПОУ 34486135. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 24,9996%.

-  обрано Голову  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Герасименко Ганну Станіславівну. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: головний бухгалтер ТОВ  "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  обрано члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторову Світлану Олександрівну. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років:  бухгалтер ТОВ  "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  обрано члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: провідний спеціаліст з фінансової роботи  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -  відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго".  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

III. Підпис

 

    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

 

 А.Л. Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   05.05.2015 р. 

Повiдомлення опублiковано

у № 81  Газети "Бюлетень. Цiннi папери України"  07.05.2015 р.

Поділитись: