Акціонерам

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

04 березня 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

       2.   Код за ЄДРПОУ 00130694

       3.   Місцезнаходження

      21050 Вінниця вул. 1-го Травня, 2

      4.   Міжміський код, телефон та факс (0432)52-50-59 (0432)52-50-11

      5.   Електронна поштова адреса kanc@voe.com.ua

   6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

      www.voe.com.ua

      7.  Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ " Вінницяобленерго" 02.03.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів №1/2016 від 02.03.2016 р.

Посадова особа Компанія „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр ( НЕ номер 251633 виданий 26.06.2009 р. Реєстратором компаній), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 22,4431%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 22,4431%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 р. до моменту прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів 02.03.2016 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 02.03.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів №1/2016 від 02.03.2016р.

Посадова особа Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD POWER LIMITED), Кіпр ( НЕ номер 240712 виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00001%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00001%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015р. до моменту прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів 02.03.2016р.

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 02.03.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів №1/2016 від 02.03.2016р.

Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34486135-2321595 ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,9996%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 24,9996%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015р. до моменту прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів 02.03.2016р.

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 02.03.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів № 1/2016 від 02.03.2016р.

Івахно Віталій Валерійович (паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго".

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 02.2011р. по 06.2011р. - TOB "Енергетичний стандарт (Україна)", директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 07.2011 р. по 12.2012р. - Київське представництво TOB "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ"ЄДНАННЯ", директо р департаменту економіки і фінансів; з 12.2015р. по теперішній час - TOB "Енергетичний стандарт (Україна), радник Генерального директора з фінансово-економічних питань.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 02.03.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів № 1/2016 від 02.03.2016р.

Бойко Ігор Іванович (паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в) обрано на посаду Голови Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду ПА Т "Вінницяобленерго".

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004р. По 2015р. - Представництво "Energy Standart Group S.A.", радник; з 2015 по теперішній час - TOB "Енергетичний стандарт (Україна )", радник Генерального директора з енергетичних питань.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго " 02.03.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів № 1/2016 від 02.03.2016р.

Філіппов Ігор Олегович (паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго".

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 12.2008р. по 08.2011р. - TOB "Компанія з управління активами " Сварог Ессет Менеджмент", Фінансовий директор; з 08.2011р. по теперішній час - TOB "Енергетичний стандарт (Україна)", Директор департаменту - Фінансовий директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 02.03.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів № 1/2016 від 02.03.2016р.

Коротка Ганна Луківна (паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго".

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 12.2005р. по 12.2007р. - TOB " КУА "Сварог Ессет Менеджмент",начальник юридичного відділу; з 12.2007р. по 02.2010р. - TOB "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Директор департаменту з юридичних питань; з 08.2011р. по теперішній час - TOB " Енергетичний Стандарт (Україна)", Директор Департаменту з правових питань.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: часткою в статутному капіталі емітента не володіє . Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго " 02.03.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів № 1/2016 від 02.03.2016р.

Патлавський Руслан Анатолійович (паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду ПА Т "Вінницяобленерго".

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010р. по2012р.- ПАТ "ВТБ БАНК", старший менеджер; з 2012р. По 2013р.- ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; з 2013р.по 2014р.- ПАТ " ВТБ БАНК", менеджер; з 2014р. по теперішній час - TOB "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА",заступник директора відділу інвестиційно-банківських послуг.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні , та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

 

 

 

     А.Л. Поліщук

 

   (підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

    М. П. 

 

   (дата) 

 
Поділитись: