Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 09.07.2013

09 липня 2013

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00130694
1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0432)525-059, 525-011
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@voe.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" від 08.07.2013 р. (протокол №38 від 08.07.2013р.):

- звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Ніцака Миколу Григоровича , паспорт: серія НС №174220 виданий 11.09.1996 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000129%.Термін перебування на посаді - з 16.01.2013 р.

- звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" Бузько Аллу Ігорівну, паспорт: серія АА №956891, виданий 04.06.1999 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емiтента становить 0,000032%. Термін перебування на посаді - з 27.12.2012 р.

- звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" Вдовиченка Олександра Васильовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емiтента становить 0,000032%.Термін перебування на посаді - з 07.02.2007 р. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Плюшко Юрія Петровича, паспорт : серія АА №195324 виданий 29.05.1996 р. Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника служби ремонту електрообладнання 330-750кВ, начальник відділу модернізації і реконструкції енергооб'єктів ПЗЕС ДП НЕК "Укренерго", заступник начальника управління капітального будівництва ПАТ "Вінницяобленерго", директор з капітального будівництва та інвестицій ПАТ " Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

- призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Поляруша Олександра Васильовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор Тиврівських ЕМ ВАТ "АК Вінницяобленерго" (ПАТ " Вінницяобленерго"), директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Коломійця Олександра Ілліча, паспорт: серія НК №388225 виданий 19.08.1997 р. Ріпкинським РВ УМВС України в Чернігівській області. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник технічного директора, директор технічний ПАТ "Чернігівобленерго", заступник технічного директора з високовольтних мереж ПАТ " Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Генеральний директор Касіч Ю.П. 09.07.2013

Поділитись: