Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 23.04.2014

23 квітня 2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ:  00130694

3. Місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса:  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  www.voe.com.ua/index_.shtml

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 23.04.2014 р.(протокол №1/2014 від 23.04.2014р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Компанії „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 18.04.2012 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  припинено повноваження члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 18.04.2012 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937 ( Свідоцтво про державну реєстрацію  серія АОО № 713406 видане 02.04.2001 р. Виконавчим комітетом Луганської міської ради), яка перебувала на цій посаді  з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

 припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Овденко  Галини Володимирівни, паспорт серія СН №986148, виданий 29.12.1998р.  Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

 припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -   Малиніна Максима  Юрійовича, паспорт №4502 654787, виданий  19.03.2002 р. паспортним столом №2 ВВС Району „Теплий стан” м. Москви, Російської Федерації, який перебував на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" - Комаренка Олександра Івановича, який перебував на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Частка в статутному капіталі емітента складає  0,00003% . Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Попова  Сергія Андрійовича, паспорт серія СА №138514, виданий  02.03.1996 р.  Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області, який  перебував на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 23.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

- обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  обрано  членом  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній.  Строк, на який призначено особу  - до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937 ( Свідоцтво про державну реєстрацію  серія АОО № 713406 видане 02.04.2001 р. Виконавчим комітетом Луганської міської ради). Строк, на який призначено особу -  до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Овденко  Галину Володимирівну, паспорт серія СН №986148, виданий 29.12.1998р.  Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: спеціаліст  корпоративного відділу ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", фахівець відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Малиніна Максима  Юрійовича, паспорт №4502 654787, виданий  19.03.2002 р. паспортним столом №2 ВВС Району „Теплий стан” м. Москви, Російської Федерації. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: Генеральний директор ЗАТ "Керуюча компанія АГ Капітал", начальник відділу  внутрішнього контролю Представництва  АТ "Енергетичний Стандарт" (Швейцарія) м. Москва", начальник служби внутрішнього обліку Представництва Компанії ТОВ "Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед (Республіка Кіпр) м. Москва" (Росія). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Попова  Сергія Андрійовича, паспорт серія СА №138514, виданий  02.03.1996 р.  Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: Генеральний директор ВАТ "Центренерго", Віце-президент НАК "Енергетична компанія України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.                            

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" – Шкуру В’ячеслава Петровича. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: заступник директора Департаменту генерації і дистриб’юції  НАК "ЕКУ", заступник директора Департаменту дистриб’юції НАК „ЕКУ”,  заступник начальника Управління економіки і фінансів НАК „ЕКУ”, начальник відділу економіки і фінансів НАК „ЕКУ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

ІІІ. Підпис

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

 

 

 

Ю.П.  Касіч

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

24 квітня 2014 р.

(дата)

Поділитись: