Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 28.12.2012

28 грудня 2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:   Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення  Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від 26.12.2012 р. (протокол № 24 від  26.12.2012р.):

звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Волкова Володимира  Костянтиновича, паспорт серії АА №126642 виданий 18.01.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,000129%.Термін перебування на посаді - з 24.05.2005 р.

звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Марценюка Олександра Антоновича, паспорт серії АА №183276 виданий 07.05.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,000258%.Термін перебування на посаді - з  24.05.2005 р.

звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Ящука Віктора Павловича, паспорт серії АВ №446936 виданий 08.07.2002 р. Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою  в статутному капіталі емітента  не володіє. Термін перебування на посаді - з  02.09.2005 р.

-  звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Пентюк Ірину Костянтинівну, паспорт серії АА №235293 виданий 30.05.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,000097%.Термін перебування на посаді - з 24.05.2005 р.

призначено з 27.12.2012 р. члена  Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Мягкова Антона Євгеновича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  провідний економіст відділу аналізу господарської діяльності ВАТ "Запоріжтрансформатор", начальник відділу управлінського обліку ПАТ "Запорізький кабельний завод", заступник Генерального директора ПАТ "Підприємство з експлуатації електричних  мереж "Центральна енергетична компанія",  фінансовий директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

призначено з 27.12.2012 р. члена  Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Поліщука  Андрія Леонідовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  заступник директора з енергозбутової роботи Вінницьких  МЕМ  ВАТ " АК Вінницяобленерго" (ПАТ "Вінницяобленерго"),  комерційний директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду -  відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,0006%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

призначено з 27.12.2012 р. члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Бузько Аллу Ігорівну, паспорт серії АА №956891 виданий 04.06.1999 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт Українського енергетичного консорціуму,  ст. юрисконсульт зовнішньоекономічної асоціації "Новосвіт", начальник юридичного відділу ВАТ " АК  Вінницяобленерго" (ПАТ  "Вінницяобленерго"), директор з правової роботи ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Частка в статутному капіталі емітента становить  0, 000032%.

призначено з 27.12.2012 р.  члена  Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Кравця Руслана Борисовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  заступник начальника юридичного відділу ВАТ "АК Вінницяобленерго" (ПАТ "Вінницяобленерго"),  директор з загальних питань ПАТ "Вінницяобленерго", заступник  ДПЗБ  з управління корпоративною власністю ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

В.о. Генерального  директора

 

 

 

Касіч Ю.П.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

28  грудня  2012 р.

(дата)

Поділитись: