Корпоративна політика

Адаптація персоналу

Важливим кроком в роботі з персоналом є організація виробничої і соціальної адаптації новоприйнятих співробітників. Перш за все, вона необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай потрібний новому співробітникові, щоб освоїтися на новому робочому місці і почати працювати з максимальною віддачею.

Процес адаптації включає в себе наступні аспекти:

1) Організаційна адаптація – процес, спрямований на засвоєння співробітником норм і правил, за якими живе підприємство:
– Ознайомлення з історією і традиціями Товариства,
– Ознайомлення з організаційною структурою і виробничими задачами підрозділу,
– Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку,
– Ознайомлення з умовами Колективного договору,
– Ознайомлення з Кодексом корпоративної культури АТ «Вінницяобленерго»;

2) Соціально-психологічна адаптація – процес входження в колектив, прийняття встановлених норм взаємин:
– Представлення новоприйнятих співробітників колективу безпосереднім керівником або директором за напрямком посадової діяльності,
– Залучення нових співробітників до участі в корпоративних заходах,
– Налагодження виробничих контактів з членами колективу,
– Засвоєння вимог виробничої дисципліни.

3) Професійна адаптація – опанування новим співробітником системою професійних знань і навичок та ефективне їх застосування на практиці, формування стійкого позитивного ставлення співробітника до своєї професії:
– Роз'яснення новачкові основного змісту його професійної діяльності,
– Ознайомлення співробітника з його посадовими обов'язками, робочим місцем, умовами праці,
– Проведення інструктажів,
– Організація навчання працівників,
– Періодичний контроль за навчанням новачків та перевірка застосування отриманих знань на практиці,
– Урочисте вручення кваліфікаційного посвідчення, тощо.

Поділитись: