Корпоративна політика

Навчання персоналу

Надаючи особливого значення навчанню персоналу, в АТ «Вінницяобленерго» відкрито власний Учбовий центр, діяльність якого проводиться на сучасній матеріально-технічній та навчально-виробничій базі. В учбовому центрі облаштовані за сучасними вимогами навчальні кабінети, функціонують навчальні лабораторія і майстерня, навчально-тренувальний полігон, технічна бібліотека, методичний кабінет, музей історії розвитку і становлення підприємства.

В Учбовому центрі здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників основних робітничих професій, таких як:
– Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж;
– Електромонтер оперативно-виїзної бригади;
– Електромонтер з ремонту і монтажу кабельних ліній;
– Електромонтер з експлуатації підстанцій;
– Електромонтер з ремонту повітряних ліній;
– Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв;
– Електромонтер з випробувань та вимірювань;
– Стропальник;
– Машиніст автовишки та автогідропідіймача;
– Контролер енергозбуту.

Крім зазначених професій, в Учбовому центрі здійснюється навчання керівників і спеціалістів з питань охорони праці, Правил безпечної експлуатації електроустановок, Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та Правил будови та безпечної експлуатації підйомників, спеціальне навчання та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів структурних одиниць Товариства, а саме:
– Диспетчерів районів електричних мереж;
– Майстрів ремонтно-експлуатаційних дільниць ЕМ;
– Майстрів бригад по відключенню споживачів, заміні та експлуатації засобів обліку;
– Інженерів енергозбуту;
– Інженерів-інспекторів;
– Цільове (тематичне) навчання при впровадженні нового обладнання, програмно-технічних комплексів, нормативних документів, користування комп’ютерною технікою та інших питань.

Для керівного складу Товариства та співробітників, робота яких пов’язана із спілкуванням з споживачами та носить психоемоційне навантаження, в Учбовому центрі проводяться психологічні тренінги з залученням професійних психологів.

Товариство проводить навчання співробітників з метою підготовки їх до виконання конкретної роботи чи посадових обов’язків, та підтримання ними належного професійного рівня й підвищення кваліфікації. Професійну підготовку нових співробітників проводять з урахуванням вимог посадових інструкцій, «Довідника кваліфікаційних характеристик про-фесій працівників», типових програм, а також відповідно до індивідуальних або групових програм.

Програми професійної підготовки передбачають вивчення посадових і виробничих інструкцій, технічних описів і технологічних схем, правил, норм, стандартів із профілю ро-боти, а також інструкцій та нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки.

Терміни професійної підготовки співробітника залежать від вимог до професії, а також від його особистих здібностей. Вони не повинні перевищувати установлених стандартних термінів профпідготовки для працівників Товариства.

Крім професійної, співробітники проходять спеціальну підготовку.

Навчання персоналу Товариства здійснюється у відповідності з «Положенням про навчання і перевірку знань працівників ПАТ «Вінницяобленерго» з питань охорони праці, технічної експлуатації і пожежної безпеки», затвердженого наказом АТ «Вінницяобленерго», яке спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання співробітників, що проводиться під час їх прийому на роботу, а також у процесі трудової діяльності.

Допуск до роботи без навчання і перевірки знань забороняється. Співробітники, функціональні обов'язки яких безпосередньо пов'язані з обслуговуванням електроустановок, повинні мати професійну підготовку електро-енергетичного напрямку (повну вищу освіту, базову вищу, професійно-технічну). Під час працевлаштування співробітник повинен пред'явити документ державного зразка (диплом, свідоцтво, посвідчення) про набуту професію. Фахівці Товариства вправі перевіряти достовірність поданих документів.

Решта співробітників повинна мати рівень освіти, що відповідає встановленим Довідником кваліфікаційних професій працівників вимогам до даної професії (посади).

Професійне навчання кадрів на виробництві проводиться відповідно до вимог «Положення про професійне навчання кадрів на виробництві», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти та науки України від 26.03.2001 р. № 127/151, згідно з яким застосовуються такі його види:
– Первинна професійна підготовка робітників;
– Перепідготовка робітників;
– Підвищення кваліфікації робітників;
– Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців.

Навчання співробітників має безперервний характер, його проводять протягом усієї трудової діяльності. Спеціалісти, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, проходять періодичне навчання один раз на три роки з відривом від виробництва, працівники робітничих професій – оперативний та оперативно-виробничий персонал – один раз на п’ять років, працівники інших категорій – за рішенням керівництва Товариства.

Однією з форм підтримки необхідної кваліфікації персоналу, її підвищення й удосконалення, є конкурс професійної майстерності, який проводиться відповідно до затвердженого Положення.

Виявити кращі бригади дозволяють змагання на першість АТ «Вінницяобленерго», які проводяться щорічно на навчально-тренувальних полігонах структурних одиниць Товариства. Мета змагань – підвищення рівня професійної майстерності, рівня підготовки персоналу бригад з оформлення робіт, а також скорочення часу виконання робіт, підвищення рівня якості виконання, забезпечення інструментами, пристроями й засобами захисту, обміну передовим досвідом організації й технології виконання робіт та виявлення й усунення порушень чинних нормативних документів з охорони праці й експлуатації, неточностей і помилок у роботі.

Змагання сприяють мобілізації персоналу для досягнення високих показників надійності роботи устаткування, вихованню почуття відповідальності в працівників за якість і безпеку робіт, пошуку і пропаганді передових і безпечних методів праці та підвищенню престижу роботи в структурних підрозділах Товариства.

Поділитись: