Корпоративна політика

ПОЛІТИКА в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу

ПОЛІТИКА  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу

Основною метою своєї діяльності Товариство вважає найбільш повне задоволення сьогоднішніх та майбутніх потреб і очікувань Замовників в сфері передачі та постачання електричної енергії в умовах мінімального негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення професійної безпеки та здоров’я персоналу, соціальної відповідальності перед суспільством.

Беручи на себе обов’язки та відповідальність, які встановлюють міжнародний стандарт OHSAS 18001 2007 та національне законодавство, основою своєї діяльності Товариство вважає:

 • Забезпечення надійного та якісного електропостачання Замовникам.
 • Непохибне виконання міжнародних і національних законодавчих вимог та внутрішніх правил Товариства в сфері якості послуг, охорони навколишнього середовища, професійної безпеки та здоров’я персоналу.
 • Встановлення взаємовигідних відносин з зацікавленими сторонами.
 • Постійне зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та виключення випадків забруднення.
 • Забезпечення професійної безпеки та здоров’я персоналу, виключення травм та випадків професійних захворювань.
 • Дотримання принципів соціальної відповідальності, сприяння соціальному прогресу, зростанню добробуту суспільства в цілому та підвищенні рівня життя своїх співробітників зокрема.

Для виконання взятих зобов’язань  Товариство ставить перед собою наступні завдання:

 • Впровадження й безперервне вдосконалення системи менеджменту професійної безпеки та здоров’я персоналу, яка відповідає вимогам міжнародних і національних стандартів.
 • Планомірне управління ризиками професійні безпеці та здоров’ю персоналу.
 • Підтримка відкритого діалогу та співпраці з суспільством та усіма сторонами, зацікавленими в успішній діяльності нашого Товариства.

Виконання Політики планується завдяки:

 • Оновленню та розвитку матеріально-технічнох бази Товариства.
 • Постійному поліпшенню результативності системи менеджменту та умов праці.
 • Постійному підвищенню кваліфікації персоналу.
 • Мотивації персоналу на якісне виконання своїх обов’язків.
 • Формуванню у персоналу високої виробничої свідомості та культури праці.
 • Згуртованості та персональній відповідальності кожного працівника за виконання цієї Політики.
Поділитись: