Корпоративна політика

Робота з резервом кадрів

Робота з резервом кадрів в Товаристві проводиться відповідно до «Положення про роботу з резервом кадрів в управлінні та в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго», затвердженого наказом ПАТ «Вінницяобленерго» від 13.08.2013р. №272

Кадровий резерв керівників, професіоналів і фахівців управління і структурних одиниць АТ «Вінницяобленерго» (далі — кадровий резерв) створюється для заміщення цих посад.

Кадровий резерв формується на посади керівників 1-4 рівня управління АТ «Вінницяобленерго» відповідно до організаційної структури Товариства, керівників структурних одиниць, а також на посади професіоналів і фахівців, на яких працюють особи пенсійного та передпенсійного віку (за 1,5 роки до дати настання права на призначення пенсії за віком).

Списки кадрового резерву складаються щорічно до 31 грудня і надаються до 20 січня у відділ кадрів управління Товариства.

Списки кадрового резерву переглядаються щорічно станом на 1 липня і в разі необхідності вносяться відповідні зміни.

До списку кандидатур в кадровий резерв включаються:
а) керівні працівники, професіонали і фахівці підрозділів управління та структурних одиниць Товариства, які мають необхідний досвід роботи за фахом або отримали рекомендацію атестаційної комісії щодо зарахування в резерв кадрів;
б) перспективні молоді спеціалісти управління та структурних одиниць Товариства, котрі виявили здібності до управлінської діяльності.

Кандидати для зарахування в резерв кадрів на посади керівників та професіоналів повинні мати повну вищу освіту, на інші посади – повну, або базову вищу освіту, бути професійно підготовленими, успішно справлятися із службовими обов’язками, мати організаторські здібності, стаж роботи в галузі не менше 3 років. Працівники, що зараховуються до резерву кадрів, мають бути не старші 55 років – чоловіки, і 50 років – жінки.

Зарахування в резерв кадрів здійснюється за згодою кандидата.

Керівник, в безпосередньому підпорядкуванні якого знаходиться співробітник, на чию посаду формується резерв, складає індивідуальну програму підготовки кандидата, зарахованого в резерв, з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду роботи, та контролює її виконання.

Під час роботи, спрямованої на підвищення кваліфікації співробітників, зарахованих у резерв кадрів, обов’язково слід вживати найбільш ефективні методи, зокрема:
– Участь резервістів у нарадах, семінарах, конференціях з відповідних питань діяльності вищого органу управління;
– Участь у підготовці управлінських документів підприємства, структурного підрозділу;
– Обов’язкове тимчасове виконання резервістами обов’язків працівника, на посаду якого зараховано в резерв;
– Участь в опрацюванні встановлених форм звітності щодо діяльності підприємства, структурного підрозділу;
– Відрядження на провідні підприємства для вивчення досвіду їх роботи для подальшого використання на практиці;
– Стажування за посадою, на яку зараховано у резерв.

Співробітник, зарахований у резерв кадрів, повинен пройти підвищення кваліфікації до призначення на вищу посаду або протягом першого року роботи на вищій посаді.

Переважне право на заміщення вакантної посади має співробітник, зарахований до кадрового резерву.

Поділитись: