Корпоративна політика

Відбір та найм персоналу

Добір персоналу та комплектація робочих місць та посад АТ «Вінницяобленерго» здійснюється кандидатами необхідного рівня професійної кваліфікації та стану здоров’я. Кваліфікаційні вимоги, у тому числі обсяг знань та навичок для кожної посади, а також вимоги до стану здоров’я кандидатів на певні посади встановлюються Галузевими нормативними документами.

З метою оптимізації відбору та найму на роботу в АТ «Вінницяобленерго» осіб, які бажають працювати на вакантних посадах працівників керівного складу та спеціалістів Товариства, для забезпечення об’єктивної оцінки їх ділових та професійних якостей на підприємстві затверджена «Процедура відбору та найму кандидатів на роботу в АТ «Вінницяобленерго».

Відповідно до цієї «Процедури...», у першу чергу на заміщення вищезгаданих посад розглядаються кандидати з підготовленого кадрового резерву.

Якщо у базах кадрового резерву відсутні підготовлені кандидати, відділ кадрів оголошує конкурс на заміщення вакантної посади серед співробітників Товариства.

Конкурс проводиться відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників керівного складу та спеціалістів АТ «Вінницяобленерго».

Його метою є забезпечення права рівного доступу співробітників Товариства та інших осіб до заміщення вакантних посад. Відповідно до цього Положення, конкурсний відбір проводиться серед працівників керівного складу та спеціалістів АТ «Вінницяобленерго», які ще не досягли встановленого законодавством граничного пенсійного віку.

При відсутності в Товаристві кандидатів на заміщення вакантних посад, відділ кадрів:
а) розглядає документи «банку даних», подані претендентами на роботу в підрозділи Товариства, відбирає підходящі кандидатури та пропонує їх відповідному керівнику, в підрозділі якого наявна вакансія. Керівник проводить співбесіду (тестування, анкетування) для вияву інтелектуального рівня, професіоналізму, комунікативності та інших необхідних якостей.
б) при потребі оголошує конкурс в місцевих засобах масової інформації.

З метою пошуку молодих спеціалістів, АТ «Вінницяобленерго» співпрацює з навчальними закладами різних рівнів акредитації. Для цього практикується прийом студентів для проходження виробничої практики, вивчення їх професійних і ділових якостей для можливого розгляду як кандидатів на роботу в підрозділи Товариства.

В разі необхідності, за наявності коштів, Дирекція АТ «Вінницяобленерго» може прийняти рішення про укладення договору з вищим навчальним закладом на підготовку фахівця необхідної спеціальності за кошти Товариства.

При прийомі на роботу (переведення на посади) для певних категорій співробітників, зокрема оперативного персоналу та керівників підрозділів, професійним психологом проводиться тестування з психології зі складанням психографічного профілю.

Після прийняття рішення про прийом на роботу, відділ кадрів оформляє документи згідно з чинним законодавством. При цьому можливе встановлення випробувального терміну.

Поділитись: