Загальна інформація

Наказ по Товариству

12 листопада 2014

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”
НАКАЗ
23.04.2014    № 183
м. Вінниця

Про забезпечення доступу до
публічної інформації
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

З метою організації виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що ПАТ «Вінницяобленерго» (надалі - Товариство):

1.1. Є розпорядником інформації щодо умов постачання електричної енергії і надання послуг та цін на них.
1.2. Не є розпорядником інформації за запитами:
- стосовно інформації, розпорядниками якої є інші установи, організації та підприємства;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних.

2. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі – Порядок), що є додатком № 1 до цього Наказу.

3. Прес-секретарю Товариства (Павліченко Т.О.) забезпечити невідкладне оприлюднення на офіційному веб-сайті Товариства тексту Порядку доступ до публічної інформації ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4. Директору з питань забезпечення бізнесу (Полярушу О.В.) визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями з наданням можливості запитувачам робити виписки з них та фотографувати.

5. Директорові з інформаційних технологій (Томашевському Ю.В.) забезпечити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою.

6. Визначити відповідальних осіб Товариства за організацію доступу запитувачів до публічної інформації Товариства, а також реєстрації, систематизації, контролю, аналізу запитів на отримання інформації та консультацій під час оформлення таких запитів:

6.1. керівник Управління справами Товариства - Бойко І.Р. (доступ в Управлінні Товариства);
6.2. начальник інформаційно-консультаційного центру Товариства (надалі –ІКЦ) - Іщенко Г.С. (доступ в ІКЦ Товариства);
6.3. директора структурних одиниць Товариства (доступ у відповідних структурних одиницях Товариства).

7. Покласти персональну відповідальність за своєчасне надання публічної інформації на директорів Товариства за напрямками посадової діяльності та директорів структурних одиниць Товариства.

8. Директорам структурних одиниць своїми наказами визначити осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації Товариства в особі відповідної структурної одиниці. Копії наказів надати в Управління справами Товариства (Бойко І.Р.) до 01.05.2014 р.

9. При наданні публічної інформації керуватися обмеженнями згідно ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та п.п. 2.2. – 2.3. Порядку щодо надання службової інформації.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Генеральний директор Ю.П. Касіч
Поділитись: