ПОСТАНОВА НКРЕКП №170 від 27.02.2014 "Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств"

ПОСТАНОВА НКРЕКП №170 від 27.02.2014 "Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств"

25 липня 2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

27.02.2014         № 170

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26.05.2014 за № 539/25316

 

Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

 

Відповідно до статті 15 Закону України „Про електроенергетику” та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, що додається.

2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії НКРЕ в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики

та вугільної промисловості України                  Ю.Продан

Голова Антимонопольного комітету України       В.Цушко

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва                     М.Бродський

(лист № 3229/0/20-14 від 15.04.2014 про погодження проекту регуляторного акта)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

27.02.2014 № 170

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26.05.2014 за № 539/25316

 

 

ПОРЯДОК

продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини між побутовим споживачем електричної енергії та енергопостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності (далі – енергопостачальник), які пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

встановлена потужність генеруючої установки приватного домогосподарства – номінальна потужність інверторного устаткування генеруючої установки, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою;

встановлення генеруючої установки – монтаж сонячних панелей на даху та/або на фасаді приватного домогосподарства (будинку, будівлі та споруді) та в межах приватного домогосподарства іншого устаткування, яке забезпечує функціонування генеруючої установки за призначенням;

вузол обліку – сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі приладів обліку, устаткування живлення кіл обліку (за необхідності), обмеження потужності та загальної комутації;

договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства – правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов'язків між побутовим споживачем та енергопостачальником під час купівлі-продажу за «зеленим» тарифом виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства (далі – Договір);

дозволена до споживання потужність (дозволена потужність) – зазначена у відповідному договорі про користування електричною енергією потужність, яку енергопостачальник узгодив з побутовим споживачем, для забезпечення роботи струмоприймачів на об’єкті побутового споживача;

об’єкт електроенергетики (генеруюча установка) приватного домогосподарства – електроустановка, яка призначена для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, перебуває у власності чи користуванні побутового споживача та встановлюється в межах домогосподарства;

об’єкт побутового споживача – споруда або частина споруди, яка розміщена за однією адресою та належить фізичній особі (фізичним особам) на праві власності або користування;

побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач) – фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність, на підставі договору про користування електричною енергією з енергопостачальником;

приватне домогосподарство – об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору про користування електричною енергією;

прилади обліку – засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності.

1.3. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, величина встановленої потужності якої не перевищує 10 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику таку енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.

1.4. Енергопостачальник, на території здійснення ліцензованої діяльності якого розташоване приватне домогосподарство, не має права відмовити побутовому споживачу в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою, за умови дотримання споживачем вимог цього Порядку.

У разі якщо встановлена потужність генеруючої установки побутового споживача перевищує дозволену до споживання потужність за договором про користування електричною енергією, енергопостачальник протягом двох робочих днів письмово повідомляє про відмову в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії та надає рекомендації про необхідність збільшення дозволеної до споживання потужності.

У разі якщо потужність встановленої генеруючої установки перевищує 10 кВт, енергопостачальник протягом 2 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про відмову в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії з посиланням на відповідні вимоги Закону України «Про електроенергетику».

1.5. Після встановлення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє про це енергопостачальника заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає енергопостачальнику в двох примірниках заповнену за одним із варіантів однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (далі – схема підключення генеруючої установки), наведених у додатку 2 до цього Порядку.

1.6. Послуги з улаштування вузла обліку надаються енергопостачальником відповідно до укладеного з побутовим споживачем відповідного договору.

1.7. Один примірник схеми підключення генеруючої установки повертається енергопостачальником побутовому споживачу під час підписання Договору та є невід’ємним додатком до нього.

1.8. Встановлення генеруючої електроустановки приватного домогосподарства здійснюється відповідно до рекомендацій заводів-виробників та з дотриманням чинних правил улаштування електроустановок.

 

ІІ. Продаж виробленої електричної енергії

2.1. Продаж електричної енергії, що виробляється генеруючими установками приватного домогосподарства із сонячної енергії, здійснюється згідно з умовами Договору.

2.2. Інверторне устаткування, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки приватного домогосподарства з енергосистемою, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії енергопостачальника.

2.3. Побутовий споживач продає енергопостачальнику за «зеленим» тарифом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до Закону України «Про електроенергетику», електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством.

2.4. Продаж виробленої електричної енергії генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства без приладів обліку електричної енергії не допускається.

2.5. Спори, які виникають між побутовим споживачем та енергопостачальником під час купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими електроустановками приватного домогосподарства, вирішуються в установленому законодавством порядку.

 

ІІІ. Облік виробленої електричної енергії

3.1. Енергопостачальник забезпечує на межі балансової належності приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання, улаштування в установленому порядку вузла обліку, яким здійснюється вимірювання обсягів електричної енергії, яка відпущена в електричну мережу та яка отримана приватним домогосподарством з електричної мережі, або сальдо перетоків отриманої та відпущеної електричної енергії за календарний місяць, у тому числі за періодами часу протягом доби.

Для обліку виробленої приватним домогосподарством електричної енергії енергопостачальник використовує двонаправлений прилад обліку активної електричної енергії, що обліковує окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії, а також (опціонально) сальдо між ними.

Допускається використання двох однонаправлених приладів обліку із стопорами зворотного ходу, що обліковують окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії приватним домогосподарством за календарний місяць.

3.2. Прилад обліку має бути обладнаний інтерфейсом передачі даних про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії. Організація каналів передачі даних, зберігання та обробка інформації здійснюються за рахунок енергопостачальника.

3.3. Знімання показів приладів обліку проводиться енергопостачальником щомісяця. Побутовий споживач має право контролювати правильність знімання показів приладів обліку та оформлення платіжних документів енергопостачальником. Енергопостачальник щомісяця не пізніше 10 числа наступного за розрахунковим місяця надає побутовому споживачу звіт про покази приладів обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії за підписом уповноваженої посадової особи енергопостачальника та за формою, встановленою в Договорі.

Дані автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі – АСКОЕ) енергопостачальника про обсяги відданої з мереж приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання, електричної енергії в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, є підставою для проведення взаєморозрахунків з побутовим споживачем – власником (користувачем) відповідного приватного домогосподарства і врахування енергопостачальником даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартості під час розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію.

3.4. У разі якщо вузол обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ енергопостачальника, контрольне знімання показів приладу обліку проводиться енергопостачальником щомісяця. У цьому разі покази приладу обліку фіксуються енергопостачальником в акті приймання-передавання товару (електричної енергії) за формою, що наведена у додатку 3 до цього Порядку. Акт складається у двох примірниках та підписується побутовим споживачем і енергопостачальником.

Зафіксовані в такий спосіб покази є підставою для визначення енергопостачальником даних про обсяги відданої приватним домогосподарством електричної енергії та проведення відповідно до цих даних взаєморозрахунків між енергопостачальником та побутовим споживачем – власником (користувачем) відповідного приватного домогосподарства і врахування енергопостачальником даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартості під час розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію.

3.5. Відновлення порушеного обліку (вузла обліку) здійснюється енергопостачальником протягом п’яти робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку у стан, придатний для реалізації процедури вимірювань зустрічних перетікань спожитої та виробленої електричної енергії, відповідно до узгодженої схеми підключення генеруючої установки.

3.6. Енергопостачальник не менше ніж один раз на 6 місяців повинен проводити у споживача контрольне знімання показів приладів обліку.

Під час контрольного знімання показів сторонами оформлюється акт приймання-передавання товару (електричної енергії) (додаток 3) у двох примірниках, один з яких залишається у споживача, та проводиться звірка отриманої та оплаченої електричної енергії. За необхідності до акта додається роздруківка з пам’яті приладу обліку про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

За результатами звірки отриманої та оплаченої електричної енергії у разі необхідності проводиться коригування взаєморозрахунків.

 

ІV. Розрахунки за вироблену електричну енергію

4.1. Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, передбачені цим Порядком, зазначаються в Договорі.

Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється Договором відповідно до закону.

4.2. Для проведення розрахунків за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач відкриває у банку поточний рахунок, реквізити якого зазначаються у заяві-повідомленні.

4.3. Плату за куповану у побутового споживача електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, енергопостачальник має перераховувати на поточний рахунок побутового споживача відповідно до Договору та закону.

4.4. Розрахунковим періодом для встановлення енергопостачальнику розміру оплати виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками риватного домогосподарства є календарний місяць.

4.5. Розрахунок за придбану електричну енергію енергопостачальник здійснює на підставі отриманих ним даних про обсяг відпущеної електричної енергії в його мережу, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством, але не пізніше п’ятнадцяти робочих днів після закінчення розрахункового періоду.

 

Начальник управління роздрібного ринку електричної енергії          І.Городиський

Поділитись: