Новини
АТ «Вінницяобленерго» – особистий кабінет, передати покази лічильника, кол-центр 0 (800) 217-217 Готуємось до Всесвітнього Дня охорони праці_0

Готуємось до Всесвітнього Дня охорони праці

18 квітня 2018

Щороку 28 квітня в Україні відзначається Всесвітній День охорони праці. Цьогоріч він пройде під девізом «Захищене і здорове покоління». Про це повідомили працівники підрозділу з охорони праці ПАТ «Вінницяобленерго».

- Основною метою заходу є привернення уваги суспільства, органів державної влади, об`єктів господарювання та громадських організацій до проблеми охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня ОП державної служби України  з питань праці опублікував відповідне звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій, - йдеться у повідомленні. (Текст звернення – нижче).

Також зазначається, що з цього приводу в Товаристві  передбачено створення організаційного комітету з проведення Всесвітнього дня ОП за головуванням директора з охорони праці Володимира Віштака та розроблятиметься конкретний план заходів. Зокрема - це проведення зустрічей із трудовими колективами з питань дотримання вимог законодавства про охорону праці; змагання серед бригад електромонтерів розподільних мереж структурних одиниць з питань безпечного виконання робіт за звання „Кращий за професією” з відзначенням та заохоченням кращих працівників тощо.

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006, Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.

Цього року девіз Всесвітньго дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданням та метою  Всесвітньго дня боротьби із дитячою працею.

У 2017 році Уряд України у Національній доповіді  «Цілі сталого  розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2033 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одні із цілей – «захист трудових прав і створення надійних і безпечних умов праці» для всіх працівників до 2030    року, і «припинення використання дитячої праці в усіх її формах» до 2025 року. Для досягнення цих цільових показників потрібен спільний комплексний        підхід, який сприятиме виробленню культури профілактики в галузі охорони праці та техніки безпеки заради майбутніх поколінь робочої сили в усіх країнах світу.

За даними Міжнародної організації праці, у світі смертність від нещасних випадків на виробництві серед молодих працівників (віком 15–24              років), кількість яких становить 541 млн (це понад 15% усієї робочої сили світу), спостерігається на 40% частіше, ніж у дорослих робітників віком понад 25 років.

В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян. Для них є багато факторів, які можуть зробити їх вразливими до ризиків, які існують у сфері охорони праці та техніки безпеки. Це, зокрема: фізичний та психологічний стан розвитку таких працівників; брак у них досвіду роботи та практичних навичок; погана обізнаність з небезпеками, пов’язаними з виконуваною роботою; нездатність відстоювати свої інтереси; це може призвести до того, що молоді працівники братимуть небезпечні завдання або працюватимуть у поганих умовах.

За результатами державного нагляду, спрямованого на запобігання економічній експлуатації молоді, зокрема дітей, виконанню робіт, небезпечних для їхнього життя і здоров’я, установлено, що 65% перевірених підприємств, де використовують працю неповнолітніх, порушують права дітей. Найбільше дитячу працю використовують у сфері послуг (58%), промисловості (20%), сільському господарстві (22%). Причинами залучення дітей до роботи у зазначених галузях є низькі вимоги до якості робочої сили, значні потреби у використанні ручної праці, необізнаність дітей зі своїми правами (оплата  праці, відпочинок тощо).

Заходи до Всесвітнього дня охорони праці 2018 року спрямовані на те, щоб показати надзвичайну важливість вирішення проблем та покращення охорони праці молодих працівників. На думку представників МОП, треба не лише сприяти належній зайнятості молоді, але й об’єднувати ці зусилля з боротьбою проти експлуатації дитячої праці на небезпечних видах робіт. Потрібно діяти на випередження – за активної участі представників профспілок і громадськості проводити серед молоді та роботодавців інформаційно-консультативну та навчальну роботу щодо підвищення правової обізнаності.

Сьогодні в Україні в умовах побудови єдиного європейського       простору, соціально-політичних змін пріоритетним завданням є не лише переосмислення стану організації праці, а й пошук шляхів її вдосконалення. Безумовно, праця є найважливішим джерелом поліпшення добробуту кожної людини, а також зміцнення могутності та процвітання держави. З огляду на різні об’єктивні та суб’єктивні фактори процес праці потребує певної охорони. Особливої  актуальності набуває проблема збереження здоров’я молоді в процесі їх трудової діяльності. Загальновизнано вважати молодь важливою складовою сучасного українського           суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.  На жаль, сьогодні в українського молодого покоління спостерігається погіршення стану здоров’я.  Охорона здоров’я молоді в процесі трудової діяльності є нагальною проблемою сьогодення.

Охорона праці молоді, як багатоаспектне явище, має соціальне, правове та економічне значення для гармонійного розвитку кожного молодого  працівника, процвітання суспільства та держави. Від рівня охорони праці молоді залежить майбутній розвиток держави і суспільства взагалі. Тому важливо забезпечити на законодавчому рівні захист здоров’я не тільки неповнолітніх працівників, але й усієї працюючої молоді.

 

 

 

 

Поділитись: