Новини
АТ «Вінницяобленерго» – особистий кабінет, передати покази лічильника, кол-центр 0 (800) 217-217 Оголошення_0

Оголошення

17 липня 2019

Про проведення конкурсу щодо визначення підрядних організацій  для  виконання робіт із будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об’єктів замовників

1. Замовник:


1.1. Найменування, місцезнаходження: 
Акціонерне Товариство «Вінницяобленерго»,  
м. Вінниця, вул. Магістратська, 2,  21050. 

2. Найменування предмета закупівлі

2.1 Розцінки на виконання робіт з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об’єктів замовників до електричних мереж АТ «Вінницяобленерго»  наведено в додатку № 1.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників - документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям:

- Ліцензія на виконання робіт

- Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази  - скріплена підписом  керівника та печаткою Учасника;

- Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання  та  досвід - скріплена підписом  керівника та печаткою Учасника;

- Довідка яка містить відомості про підприємство - скріплена підписом  керівника та печаткою Учасника:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) банківські реквізити.

- Проект договору, підписаний (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника), скріплений печаткою та поданий в окремому файлі.

4. Подання конкурсних пропозицій:


4.1. Місце, строк та спосіб подання: м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, 21050, 

АТ «Вінницяобленерго», к. 502, до  22.07.2019 р. 

5. Розгляд пропозиції конкурсних торгів:

5.1.Місце, дата та час: м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, 21050, АТ «Вінницяобленерго»,  24.07.2019 р.

Поділитись: