Новини

Повiдомлення про змiни у порядку денному рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства

10 квітня 2014

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що згідно ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” на вимогу акціонерів, які є власниками більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які відбудуться 23 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», доповнено питаннями:
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
14. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

Поділитись: