Новини

Про соціальні гарантії працівників ПАТ «Вінницяобленерго», призваних на військову службу під час мобілізації

16 квітня 2014

З 01 квітня 2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» №1169-УІІ (далі Закон № 1169), яким:

- у статтю 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» включили другу частину такого змісту: «За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігається місце роботи (посада) середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності»;

- статтю 119 Кодексу законів про працю України доповнили частиною третьою такого змісту: «Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку».

На момент призову працівників ПАТ «Вінницяобленерго» (далі – Товариство) на військову службу під час мобілізації, у березні 2014 р., діяло законодавство України, яке не передбачало збереження за призовником робочого місця та середнього заробітку, проте відповідно до пункту 3 частини 1 ст. 36 КЗпП трудовий договір мав бути припинений з підстав призову або вступу працівника на військову службу.

Працівники, яких було призвано на військову службу під час мобілізації в березні 2014 р., могли бути звільнені із займаних посад тільки у відповідності до норм чинного на той час законодавства.

Після 01.04.2014 р. – дати набуття Законом № 1169 – на призваних на військову службу за призовом під час мобілізації поширюються вимоги вищевказаного Закону.

Разом з тим, поновлювати на посадах, працівників звільнених в результаті призову на військову службу під час мобілізації до 01.04.2014 р.. Товариство не має законних підстав, оскільки відповідно до Конституції України, ст. 5 Цивільного кодексу України «Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі…».

Звертаємо Вашу увагу, що Закон № 1169 не надає працівникам, звільненим під час мобілізації в березні 2014 року, право на поновлення на роботі, збереження за ними місця роботи, виплати середнього заробітку тощо.

Розуміючи суспільну стурбованість проблемою поновлення працівників, звільнених під час мобілізації та з метою захисту прав та інтересів зазначених осіб, Товариство запропонувало районним військовим комісаріатам наступний варіант вирішення виниклої проблеми.

Призваний працівник може бути знову прийнятий на посаду, яку обіймав до призову на військову службу, у разі офіційного повернення із військової служби до роботи в Товаристві.

Підтвердженням відсутності військовозобов’язаного на робочому місці та знаходження на військовій службі є військовий квиток, в якому зазначається тривалість служби та засвідчується печаткою військової частини, який він повинен подати у відділ кадрів Товариства з метою приступити до роботи.

Працівник буде прийнятий на роботу у спосіб передбачений законодавством.

У разі потреби працівник Товариства знову може бути призваний на військову службу під час мобілізації, проте він вже буде мати соціальні гарантії передбачені Законом № 1169 – збереження місця роботи (посада), середнього заробітку в Товаристві в межах одного року тощо.

Крім того, дирекцією ПАТ «Вінницяобленерго» прийняте рішення щодо виплати демобілізованим працівникам Товариства різниці в окладах у разі прийняття на роботу працівників, які були звільнені під час мобілізації в березні 2014 р.

Разом з тим, ПАТ «Вінницяобленерго», розділяючи думку спільноти щодо збереження територіальної цілісності держави, недопущення військової агресії окупанта та безумовного виконання працівниками Товариства почесного громадянського обов’язку, зобов’язане діяти лише в межах норм чинного законодавства України.
 

Роз’яснення надала Дирекція з правової роботи ПАТ «Вінницяобленерго».

Поділитись: