Новини
АТ «Вінницяобленерго» – особистий кабінет, передати покази лічильника, кол-центр 0 (800) 217-217 Про стимулююче регулювання_0

Про стимулююче регулювання

17 січня 2018

Обговорення проекту тарифів на розподіл (передачу) та постачання електричної енергії на 2018 рік і впровадження стимулюючого регулювання у сфері розподілу та/або постачання електричної енергії

ПАТ «Вінницяобленерго»  прийнято рішення щодо підготовки та подання до НКРЕКП матеріалів з метою переходу Товариства до стимулюючого тарифоутворення у сфері розподілу (передачі) та постачання електричної енергії з 1 квітня 2018 року.

10.01.2018 року в «Урядовому кур’єрі» № 5 була опублікована постанова № 972 від 27.07.2017 року «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009» Цією постановою затверджена регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів в розмірі 12,5 %. У зв`язку з цим  та з метою виконання Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 ПАТ «Вінницяобленерго» повідомляє про відкрите громадське обговорення з питання узгодження переходу Товариства до стимулюючого регулювання та перегляду рівнів тарифів на розподіл (передачу) та постачання електроенергії на 2018 рік в разі застосування стимулюючого регулювання.

Обґрунтовані пропозиції необхідно надавати шляхом оформлення письмового звернення за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, у термін з 18.01.2018 р. по 31.01.2018 р. включно.

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що були надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, не реєструються та не розглядаються.

Громадські обговорення відбудуться 1 лютого 2018 року.

Обґрунтування ПАТ «Вінницяобленерго» щодо необхідності перегляду структур та рівнів тарифів на розподіл електричної енергії  (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії (які здійснюють постачання на закріпленій території) на 2018 рік у разі переходу на стимулююче регулювання відповідно до постанови НКРЕ від 26.07.2013р. №1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами та зобов’язань, передбачених Договором про заснування Європейського співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС Україні необхідно вжити заходів щодо запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики.

Перехід до стимулюючого регулювання означає визначення необхідного доходу від здійснення діяльності енергопостачальних компаній на підставі підходів, які мають стимулювати компанії до ефективної діяльності – залучення інвестицій, скорочення неефективних витрат, забезпечення якісного постачання електроенергії.

На відміну від діючої методології тарифоутворення «Затрати плюс» методологія стимулюючого регулювання:

 • стимулює до збільшення інвестицій ;
 • зниження як нормативних, так і понаднормативних втрат електроенергії в мережах;
 • передбачає щорічну індексацію базових рівнів операційних витрат з урахуванням понижуючого коефіцієнту;
 • як стимул до підвищення якості послуг передбачаються штрафи за невиконання цільових показників якості ( надійності енергопостачання) – до 5% від необхідного доходу;
 • враховується реальна вартість активів, оцінена за Методикою ФДМУ;
 • встановлюються норми доходу на капітал: 12,5% на всі активи;
 • збільшується період регулювання з існуючого на 1 рік до 3 років – перший регуляторний період, та 5 років – наступні регуляторні періоди. 

Станом на 01.01.2017 року в Товаристві підлягають реконструкції та повній заміні значні обсяги обладнання: 3381,1 км. ПЛ 0,38-10 кВ (9,2 % від загального обсягу, 984,1 км. КЛ 0,38-10 кВ (59,6 % від загального обсягу), 2369 ТП, РП 6-10/0,4 кВ (23,2 % від загального обсягу).

Стан електричних мереж та енергетичного обладнання у Товаристві та необхідність у щорічному збільшені потужності для споживачів електричної енергії вимагають значних інвестицій, які можуть бути залучені лише за умови впровадження стимулюючого регулювання – загальноприйнятого у міжнародній практиці інструменту, що забезпечує можливість реконструкції електричних мереж та розвиток енергетичної інфраструктури.

Досвід розвинених країн свідчить про високу ефективність стимулюючого регулювання. Наприклад, Великобританії вдалося у 2 рази скоротити витрати електророзподільних компаній та тарифи на передачу електроенергії за 15 років. У Румунії знос активів зменшився з 75% до 48% протягом 2004-2011 років.

З метою впровадження стимулюючого регулювання в електроенергетиці НКРЕКП затверджено пакет нормативних  документів щодо впровадження та застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії для організацій, що здійснюють розподіл  електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом ( обленерго).

Перелік нормативно-правових документів, які регламентують запровадження стимулюючого регулювання:

 1. Закон України «Про природні монополії»;
 2. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
 3. Наказ фонду Державного майна України від 12.03.2013 № 293 «Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»;
 4. Постанови НКРЕ:
 5. від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання»;
 6. від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»;
 7. від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»;
 8. від 11.07.2013 № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 9. від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;
 10. від 11.07.2013 № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 11. від 26.07.2013 № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 12. від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними)електромережами»;
 13. від 26.07.2013 № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання».

 Вказані нормативні документи (Постанови НКРЕ) оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП  www.nerc.gov.ua  і розміщені в системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та  Юридичній інформаційно–пошуковій системі «Законодавство».

Перехід обленерго на стимулююче регулювання можливий при відсутності заборгованості за електроенергію перед ДП “ Енергоринок ” або за наявності договорів про реструктуризацію такої заборгованості та в разі проведення оцінки активів згідно Методики, затвердженої наказом ФДМ України  від 12.013.2013 № 293 і позитивної рецензії ФДМУ звіту про оцінку.

Протягом першого регуляторного періоду (3 роки з 2018 по 2020 рік)  обленерго має забезпечувати :

 • повну поточну оплату купованої електричної енергії в ДП “ Енергоринок ”  та виконання зобов‘язань за договорами реструктуризації заборгованості;  
 • повнофункціональну роботу кол-центрів;
 • створення систем реєстрації відключень в електромережах 6-150 кВ ( для здійснення моніторингу якості послуг) та інше.    

Починаючи з другого регуляторного періоду, обленерго має забезпечувати інвестування в обсягах не менших ніж річна сума амортизації, проіндексована на індекс цін виробників промислової продукції та інше.

Переваги від запровадження стимулюючого регулювання

 Переваги для економіки України   

 • створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних    інвестицій з метою модернізації інфраструктури електроенергетичної галузі;
 • зниження інфляційного впливу галузі;
 • підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат, збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах.    

  Переваги для споживачів електроенергії

 • підвищення якості (надійності) послуг з енергопостачання
 • зниження темпів зростання тарифів на електричну енергію

 Переваги для інвесторів енергетичних компаній

 • прогнозованість доходу, що забезпечує можливість залучення довгострокових інвестицій, у т.ч. на міжнародних ринках капіталу
 • можливість розпорядження економією від скорочення операційних витрат
 • збільшення ринкової вартості компанії
Поділитись: