Новини
АТ «Вінницяобленерго» – особистий кабінет, передати покази лічильника, кол-центр 0 (800) 217-217 Реконструкція електромереж Гніванського енерговузла_0

Реконструкція електромереж Гніванського енерговузла

17 березня 2017

Реконструкція електромереж Гніванського енерговузла з переведенням розподільчих мереж на напругу 20 кВ

До 2014 року Україна щорічно споживала близько 210 млн. тон умовного палива й належала до енергодефіцитних країн: 75% необхідного об’єму природного газу і 85% сирої нафти і нафтопродуктів імпортували. Низький рівень забезпеченості України власними енергоресурсами в значній мірі пояснюють високою енергоємністю її економіки. Енергоємність ВВП України в 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності розвинених країн світу. Вкрай актуальним питання енергозбереження або економії енергоресурсів виникає сьогодні, коли енергетичну незалежність можна порівняти власне з державною незалежністю.

Одним з способів економії електроенергії в електричних мережах для енергокомпаній та споживачів є перехід напруги розподільчих мереж 6 (10) кВ на більш високу напругу. На сьогоднішній день існує величезна кількість іноземних прикладів застосування розподільчих мереж більш високої напруги. Як приклад можна привести такі країни:

Країна

Клас напруги, кВ

Примітка

Європа

Фінляндія

10, 20, 110, 220, 400

10 кВ тільки в великих містах

Німеччина

20, 60, 110, 150, 220, 380

 

Польща

15, 20, 35, 110, 220, 330, 400, 750

Переходять на 20 кВ

Франція

20, 225, 400

Перехід на 20 кВ  в 1962 р.

Інші країни

Японія

22, 66, 154, 275, 500, 1000

 

Найбільш розвинені країни виконали перехід мережі 6-10 кВ на клас напруги 20 кВ в другій половині 20 століття. Країни СНД продовжують розвивати міські розподільні мережі на клас напруги 10 кВ, для яких основні технологічні та схемні рішення були сформовані в середині минулого століття. На даний час вони стали неефективними і неконкурентоспроможними. З досвіду розвинутих країн Європи, а також з урахуванням історично сформованих підходів побудови розподільних мереж нашої країни, пропонується перехід напруги 6(10) кВ на напругу 20 кВ.

18.07.2016р. в НКРЕКП відбулась нарада щодо підвищення енергоефективності роботи електричних мереж та зменшення втрат в розподільчих мережах 6(10) кВ шляхом переходу на більш високий клас напруги 20 кВ зі зміною конфігурації мережі та концептуальних підходів до автоматизації розподільчої мережі та систем обліку електричної енергії. На нараді визнали, що перехід на клас напруги 20 кВ зі зміною конфігурації та автоматизація розподільної мережі – необхідний та пріоритетний крок для підвищення ефективності роботи мережі, зменшення втрат, забезпечення SAIDI та SAIFI.   

10.03.2017р. в  НКРЕКП відбулась нарада за участю ПАТ «Вінницяобленерго» щодо виконання ліцензіатами своїх зобов’язань по впровадженню заходів з підвищення енергоефективності роботи розподільчих мереж згідно з інвестиційними програмами на 2017 рік. 

Одним з головних заходів по підвищенню енергоефективності роботи та зменшенню втрат в електричних мережах, який впроваджується на даний час в ПАТ «Вінницяобленерго», є реконструкція електромереж Гніванського енерговузла з переведенням розподільчих мереж на напругу 20 кВ зі зміною конфігурації та автоматизацією мережі. На даний час вже розроблено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) «Реконструкція  електричних мереж ПАТ «Вінницяобленерго» з переведенням класу напруги  6(10,35) кВ на клас напруги 20 кВ (перший етап реконструкції електричних мереж Гніванського вузла Тиврівського району Вінницької області)». НКРЕКП схвалено виготовлення в 2017р.  проектно-кошторисної документації по таким проектам:

  • реконструкція ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» з переведенням на клас напруги 20 кВ;
  • реконструкція Ф-22, Ф-24, частини Ф-28 від ПС "Гнівань" (2 проекта);
  • реконструкція Ф-20 від ПС "Гнівань" (10 проектів).

Одним з основних етапів переведення розподільних мереж Гніванського вузла класу напруги 6 кВ на клас напруги 20 кВ є реконструкція основного джерела живлення даного вузла (базова напруга), а саме ПС 110/35/6 кВ «Гнівань». ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» забезпечує живлення споживачів по мережі 35 кВ  та є основним джерелом споживачів 6 кВ, а також забезпечує резервне живлення збірних шин 6 кВ ПС 35/6 кВ «Гніванський кар'єр». В зв’язку з чим реконструкція  ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» ускладнюється наступними факторами :
-поетапне переведення розподільних мереж класу напруги 6 кВ на клас напруги 20 кВ;
-забезпечення резервування живлення, як існуючих споживачів класу напруги 6 кВ так і нових 20кВ  в ремонтних  та після аварійних режимах на перехідному етапі.

Виготовлення проектів по Гніванському енерговузлу планується завершити в 2017р. Також при наявності фінансування розглядається можливість виконання і самої реконструкції ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» та Ф-22, 24, 28 (частково) до кінця 2017р.

Поділитись: