Новини

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницяобленерго”, що відбулися 19 квітня 2013 року

23 квітня 2013

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницяобленерго” відбулися 19 квітня 2013 року в приміщенні актової зали управління.

На розгляд Загальних зборів акціонерів було винесено 16 питань, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства», зокрема були заслухані і затверджені звіти органів управління Товариства, річний звіт, розглянуті результати роботи ДП «Готель «Енергетик».

Також Загальними зборами прийнято рішення про внесення змін до Положень, що регламентують роботу органів управління ПАТ «Вінницяобленерго».

Було прийнято та затвердженно рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Одним із найважливішим питань, які щорічно виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів – розподіл прибутку та визначення розміру дивідендів.

Загальними зборами акціонерів було вирішено на виплату дивідендів за 2012 рік спрямувати 30% чистого прибутку ПАТ «Вінницяобленерго», який у 2012 році становив 66,6 млн. грн.

За результатами роботи Товариства у 2012 році буде виплачено понад 20 мільйонів гривень дивідендів, а розмір доходу на одну акцію склав 6,46 грн.

Виплата дивідендів згідно рішення Загальних зборів акціонерів буде проводитись протягом 6 місяців з дня прийняття загальними рішення про виплату дивідендів.

Поділитись: