Новини
АТ «Вінницяобленерго» – особистий кабінет, передати покази лічильника, кол-центр 0 (800) 217-217 Споживачі електроенергії мають це знати!_0

Споживачі електроенергії мають це знати!

24 жовтня 2014

Останнім часом зросла кількість звернень споживачів електричної енергії до кол-центру ПАТ “Вінницяобленерго” щодо питань експертизи приладів обліку. У зв'язку з цим служба засобів обліку Товариства дає розгорнуту інформацію з цього питання, згідно якої експертиза приладів обліку проводиться у разі:

• повної зупинки або нестійкої роботи приладу обліку;

• наявності ознак порушення цілісності пломб (и), пломбувального матеріалу (кордової нитки, пломбувального тросу), фальсифікації (підробки) відтиску тавра територіального органу Держспоживстандарту, заводу-виробника або енергопостачальника, якими опломбовано корпус приладу обліку;

• зовнішнього пошкодження корпусу приладу обліку, тріщин скла чи наявності щілин між склом та кожухом, ознак втручання в роботу лічильного механізму;

• спрацювання внутрішнього (вбудованого в прилад обліку) електронного датчика-індикатора впливу негативних факторів (магнітного поля, радіозавад, тощо);

• сумніву представника енергопостачальника або споживача (за його заявою) у правильності роботи приладу обліку;

• необґрунтованої заміни приладу обліку до кінця терміну державної повірки за заявою споживача (крім планової повірки приладів обліку);

• заміни приладу обліку з причини його виходу з ладу за заявою споживача.

Перед проведенням експертизи приладів обліку електричної енергії споживачів (надалі – прилади обліку) у ПАТ “Вінницяобленерго» прилади обліку, в обов’язковому порядку, підлягають попередньому огляду комісією по розгляду актів про порушення правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) у відповідній структурній одиниці ПАТ «Вінницяобленерго» (надалі – СО «ЕМ»). Попередньому огляду підлягають прилади обліку електричної енергії в усіх вище перелічених випадках.

Після проведення огляду приладу обліку, комісія з розгляду актів про порушення ПКЕЕ відповідної СО «ЕМ» приймає рішення щодо подальших дій відносно зазначеного приладу обліку (прилад обліку повертається споживачу задля проведення його ремонту та/або повірки; або направляється на експертизу до ПАТ «Вінницяобленеого»).

Комісією з розгляду актів про порушення ПКЕЕ відповідної СО «ЕМ» згідно результатів попереднього огляду приладу обліку, в обов’язковому порядку, має бути належним чином оформлений протокол засідання комісії, скріплений підписами членів комісії.

У разі, коли комісія з розгляду актів про порушення ПКЕЕ відповідної СО «ЕМ» приймає рішення щодо направлення приладу обліку на експертизу до ПАТ «Вінницяобленерго», протокол засідання складається у двох екземплярах, один залишається в СО «ЕМ», а другий – надається комісії з проведення експертизи приладів обліку електричної енергії споживачів (надалі – комісія) у ПАТ «Вінницяобленерго».

Експертиза приладів обліку електричної енергії виконується за рахунок сторони, яка ініціювала проведення експертизи.

Якщо експертиза приладу обліку виконувалася за ініціативою споживача, та у разі підтвердження висновками комісії сумніву споживача щодо неправильності роботи приладу обліку, у тому числі в разі простроченого терміну його повірки, енергопостачальник повертає споживачу всі витрати, пов'язані з проведенням такої експертизи.

У разі звернення споживача до енергопостачальника щодо проведення експертизи приладу обліку з причини сумніву правильності його роботи, експертиза проводиться протягом 20 днів після оплати споживачем вартості робіт, пов'язаних з проведенням експертизи. У разі несплати споживачем витрат, пов'язаних з проведенням експертизи протягом 7 днів від дати подання заяви, йому надсилається лист, у якому пропонується протягом 10 календарних днів оплатити рахунок, що додається до листа. У разі несплати рахунка, експертиза лічильника не проводиться.

У разі, якщо експертиза приладу обліку виконувалася за ініціативою енергопостачальника та є висновки комісії, що пошкодження та/або неправильна робота приладу обліку сталася з вини споживача, останній сплачує вартість експертизи, ремонту та/або встановлення нового приладу обліку. Рахунок щодо сплати витрат з проведення експертизи приладу обліку виписують працівники відповідних СО «ЕМ» разом із рахунком на сплату суми завданих збитків за актом порушення правил користування електричною енергією (ПКЕЕ, ПКЕЕн).

Якщо за результатами експертизи встановлено, що незадовільна робота приладу обліку спричинена невідповідністю параметрів якості електричної енергії та регламенту експлуатації лічильника вимогам нормативно-технічних документів, то оплата робіт, пов'язаних з проведенням експертизи, здійснюється за рахунок енергопостачальника, а якщо неналежними умовами зберігання – організацією, яка відповідає за збереження лічильника (у разі встановлення лічильника на сходовій клітці).

Протягом трьох робочих днів у містах та п`яти робочих днів в сільській місцевості, від дати сплати вартості експертизи приладу обліку, споживача письмово повідомляють про дату проведення такої експертизи.

Прилад обліку, що підлягає експертизі, разом із виявленими пристосуваннями для зниження показників (за наявності) пакується у поліетиленовий пакет і опломбовується одноразовою номерною пломбою (з логотипом енергопостачаль-ника та індивідуальним номером).

Проведення експертизи приладів обліку електричної енергії здійснюється комісією, яка призначається наказом Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго», з включенням до її складу представника територіального органу Держспоживстандарту.

Експертиза приладів обліку проводиться щопонеділка в приміщенні ПАТ «Вінницяобленерго» за адресою: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2, каб. № 208 (2-й поверх) о 9.00 год. Експертиза приладів обліку проводиться у присутності споживача – власника приладу обліку, з яким укладений договір на електропостачання (надалі - споживач). Споживач, під час проведення у ПАТ «Вінницяобленерго», експертизи приладу обліку, зобов’язаний при собі мати: 1. Документ, що посвідчує його особу (паспорт).

У разі, якщо споживач - власник приладу обліку, з яким укладений договір на електропостачання, не може бути особисто присутнім на експертизі, то його представник повинен мати належним чином оформлену довіреність. Для фізичних осіб – представників така довіреність повинна бути завірена нотаріусом; довіреності фізичних осіб, що проживають у населеному пункті, де немає нотаріусів, можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування за місцем їх проживання; у разі перебування особи в інших місцях (на лікуванні, в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі тощо) така довіреність повинна бути посвідчена уповноваженими на це особами відповідно до вимог чинного законодавства.

1. Довіреність, видана від імені юридичної особи, повинна бути оформлена належним чином, підписана особою, уповноваженою на вчинення таких дій установчими документами, та скріплена печаткою юридичної особи.

2. Прилад обліку, що підлягає експертизі, опломбований у непошкодженому поліетиленовому пакеті.

3. Протокол засідання комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ СО «ЕМ» з результатами попереднього огляду приладу обліку.

4. Акт-повідомлення про направлення на експертизу лічильника електричної енергії встановленого зразка (належним чином заповнений).

5. Довідку про розрахунки за спожиту електроенергію протягом трьох останніх років (або з моменту встановлення приладу обліку).

6. Копію акту на встановлення приладу обліку (який підлягає експертизі) із фотоматеріалами (при необхідності, копію акта технічної перевірки вимірювального комплексу).

7. Копію акту на зняття цього ж приладу обліку.

8. Копію акту про порушення ПКЕЕ, ПКЕЕН (якщо такий має місце).

9. Копію платіжного документу про оплату послуг за проведення експертизи (згідно чинного законодавства та калькуляції).

Запакований та опломбований електролічильник, разом з пристосуваннями для заниження його показань (при їх наявності) доставляються на місце проведення експертизи представником енергопостачальника та/або споживачем (належним чином уповноваженим представником споживача) за усною домовленістю сторін. У разі, коли ініціатором проведення експертизи є енергопостачальник, доставка приладу обліку на місце проведення експертизи проводиться виключно представниками енергопостачальника.

В окремих випадках, за рішенням комісії, експертиза приладів обліку може здійснюватись в іншому місці спеціалізованими організаціями в межах їх компетенції за участю представників всіх зацікавлених сторін.

Поділитись: