Новини
АТ «Вінницяобленерго» – особистий кабінет, передати покази лічильника, кол-центр 0 (800) 217-217 Відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства_0

Відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства

04 березня 2016

2 березня відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницяобленерго”. Відкрив збори Генеральний директор Товариства Андрій Поліщук. Він проінформував учасників про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Реєстраційна комісія зафіксувала наявність кворуму загальних зборів. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,8428% голосуючих акцій Товариства.

Одним із основних питань порядку денного, які розглянули акціонери та прийняли відповідне рішення, було затвердження нової редакції Статуту ПАТ “Вінницяобленерго”. Зміни до Статуту ПАТ “Вінницяобленерго” стосувалися змін кількісного складу Наглядової ради, а також  місцезнаходження Товариства у зв’язку з рішенням Вінницької міської ради № 71 від 25.12.2015 року «Про перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, тупиків у місті Вінниця».

Враховуючи, що до Статуту Товариства були внесені зміни щодо кількісного складу Наглядової ради (Закон України “Про акціонерні товариства”), то загальними зборами було обрано Наглядову раду у кількості 5 осіб. До її складу увійшли Ігор Бойко, Віталій Івахно, Ганна Коротка, Ігор Філіппов, Руслан Патлавський.

А враховуючи те, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства належить також вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об’єднаннях та заснування інших юридичних осіб, то акціонерами було прийнято рішення надати ПАТ “Вінницяобленерго” згоду увійти до складу членів (учасників) громадської спілки “Асоціація операторів розподільчих електричних мереж”.

Поділитись: