Новини

Як показники роботи структурних одиниць впливають на їх рейтинг

29 квітня 2014

З метою оцінки роботи структурних підрозділів районних електричних мереж (РЕМ) за квартал та рік, в ПАТ “Вінницяобленерго” було розроблено Положення про визначення рейтингу структурних одиниць районних електричних мереж ПАТ “Вінницяобленерго” за результатами їх діяльності (далі Положення про рейтинг). Положення про рейтинг об’єктивно оцінює роботу кожного з структурних підрозділів (районів електричних мереж) враховуючи виконання понад 30 показників.

Всі показники поділені на 3 групи. До показників першої групи відносяться найбільш важливі техніко-економічні показники роботи структурних підрозділів, такі як “неперевищення нормативу ТВЕ за звітний період (кВт.г.)”, “виконання завдання по збору коштів за відпущену споживачам електроенергію при нормативних ТВЕ за звітний період”, “зменшення дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду в порівнянні з початком періоду” та інші. 

Також, до першої групи відносяться показники, які оцінюють роботу структурних підрозділів з надання якісних послуг споживачам електроенергії, такі як “відсутність обґрунтованих скарг з електропостачання, які надходять в управління Компанії від споживачів в наслідок бездіяльності ЕМ”, “відсутність неусунутих порушень в установлений термін, виявлених при проведенні перевірок перевіряючими організаціями (Держенергонагляд, НКРЕ, антимонопольний комітет, Держгірпромнагляд та інші перевіряючі організації) з вини структурної одиниці” тощо. Крім того, до показників першої групи відноситься такий важливий показник як “відсутність виробничого травматизму та фактів грубих порушень нормативно-правових актів з питань ОП, ПБ, ТЕ, що можуть (могли) привести до виробничого травматизму” та багато інших. Всього до першої групи входить 12 показників.

Показники другої групи оцінюють роботу РЕМ в основному з технічної діяльності. До другої групи відносяться показники, які враховують виконання планів (окремо по ПЛ 0,4кВ та ПЛ 10кВ) по “заміні опор”, “розчистці траси ПЛ”, “заміні проводу ПЛ”, “перетяжці проводу ПЛ”, “ремонту ПЛ”, “ремонту ТП, РП 6-10/0,4 кВ”, “ремонту КЛ”. Крім того, до другої групи відносяться такі важливі показники як “питома кількість технологічних порушень на 100у.о. електричних мереж 6-10 кВ”, “питома кількість аварійного недовідпуску електроенергії”, “питомий об’єм використання паливо-мастильних матеріалів (ПММ) на 1 умовну одиницю” та інші. Особливістю підрахунку балів по другій групі є те, що по кожному з показників, структурні підрозділи розташовуються з 1 по 28 місце в залежності від відсотку виконання (чи невиконання) показника, при чому за перше місце нараховується 28 балів, а за останнє – 1 бал.

До показників третьої групи відносяться такі показники як “виконання плану-графіка курсового навчання персоналу РЕМ в учбовому центрі”, “коефіцієнт готовності транспорту”, “створення соціально-побутових умов працюючим”. Найбільший вплив на остаточне розподілення місць в рейтинговій системі мають показники першої групи. Їх питома вага складає біля 54%. Питома вага показників другої групи – 39%, а третьої – 7%. По результатам рейтингової оцінки структурні підрозділи, які зайняли перші три місця преміюються відповідно до Положення про преміювання працівників структурних одиниць районних електричних мереж ПАТ “Вінницяобленерго” за квартальні підсумки господарської діяльності.

Поділитись: